Produkt

FeSfix je prípravok práškovej formy najnovšej generácie vyvinutý v spolupráci s nemeckými vedeckými inštitúciami. Funguje  na báze oxidov železa (FeO, Fe2O3), ktoré v procese anaeróbnej fermentácie v bioplynových staniciach na seba viažu sírovodík (H2S) obsiahnutý vo fermentáte.

FeO + H2➙ FeS + H2O
2H2S + O2  2S + 2H2O   Prifukovanie vzduchu
2Fe3+ + 3S2- = 2FeS + S

Dodatočné odsírovacie metódy na princípe adsorpcie aktívnym uhlím nepredstavujú ekonomicky najvhodnejší spôsob. Je všeobecne známy brzdiaci účinok H2S na proces metanogenézy, taktiež H2S vytesňuje stopové prvky potrebné pre metanogénne baktérie. Čo má za následok výrazný pokles produkcie bioplynu. Preto samotný proces odsírenia bioplynu je najvhodnejšie umiestniť do procesu anaeróbnej fermentácie.

Výhody použitia FeSfix:

 • Tvorba sulfidov ešte vo fermentáte a zabránenie vzniku zvýšeného množstva H2S.
 • Proces metanogenézy už nie je viac brzdený vysokou koncentráciou H2S.
 • Obmedzenie korozívnych účinkov na betónové,  kovové časti zariadenia.
 • Zlepšená dostupnosť stopových prvkov pre baktérie a s ním spojený vyšší výnos bioplynu.
 • Nehrozí zasolenie fermentátu ako v prípade použitia toxických chloridov železa (FeCl2).
 • FeSfix neobsahuje silne toxický CrVI oproti ostatným prípravkom (hydroxid železnatý).
 • Samotná síra ostáva v digestáte a je následne aplikovaná na pôdu ako hodnotné sírne hnojivo.
 • Veľkým pozitívom je vysoký obsah stopových prvkov (Co, Ni, Cu, Mn, Zn,B,V,Al) v prípravku FeSfix, ktorých prítomnosť optimalizuje proces anaeróbnej fermentácie.
 • Nikel je hlavnou zložkou koenzýmov F420 a F430 (Obr.1), ktoré sú významnými prenášačmi vodíka v procese metanogenézy.

   
 • Vzniknutý separát sa vďaka zvýšenému obsahu síry a železa stáva hodnotným substrátom pre pestovanie húb.
 • Obmedzenie dávkovania stopových prvkov a s tým spojená finančná úspora.
 • FeSfix obsahuje 50 %  Fe čo znamená nízke denné dávky oproti iným prípravkom Fe(OH)3, Fe(OH)2, FeCl2, kde sa koncentrácia železa pohybuje v hodnotách 9-30 %.
 • Najlacnejší, najefektívnejší spôsob odsírovania bioplynu a stabilizácie fermentátu na trhu.